Home > Nieuws > Informatie over Corona

Informatie over Corona

Donderdag 25 Maart 2021

Je treft hier onder andere informatie en handige instructievideo's aan over de richtlijnen, kraamvisite, Zorg op afstand, borstvoeding en huisbezoeken.

Kraambezoek

In de corona periode volgen wij het RIVM advies op over het toestaan van kraamvisite. In samenwerking met BO Geboortezorg, onze brancheorganisatie, is uitgewerkt wat dit betekent voor de kraamzorg. In oktober 2020 zijn uitgangspunten uitgewerkt waarbij coronamaatregelen per risiconiveau zijn uitgewerkt. Bekijk hier het corona dashboard van de Rijksoverheid voor het actuele risiconiveau in jouw regio. 

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor gezinnen met (een verdenking op) Covid-19 blijven onveranderd. Kraambezoek is niet toegestaan.

Voor kraamgezinnen waar geen (verdenking op) Covid-19 is geldt dat afhankelijk van het risicogebied kraambezoek al dan niet mogelijk is. 
Ons advies is dat de kraamvisite komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is, ter bescherming van het kraamgezin en onze kraamverzorgenden.

Waakzaam:
Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk dat er maximaal drie bezoekers tijdens de kraamweek op visite komen. 

Zorgelijk: 
Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk dat één vaste bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt. 

Ernstig:
Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk dat één vaste bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt.

Zeer ernstig:
Kraambezoek is niet toegestaan.

De volgende voorwaarden gelden in alle situaties: 

• 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
• De bezoeker(s) moet(en) klachtenvrij zijn
• Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen

Zo beschermen we jou, je kindje, jullie gezin en onze kraamverzorgenden. In ons werkgebied volgen we de ontwikkeling van COVID-19 op de voet. We willen graag de continuïteit van zorg en veiligheid van onze kraamverzorgenden blijven garanderen, voor alle kraamgezinnen en hun pasgeboren baby's. Daarom vragen we om je begrip.

Huisbezoek of telefonische intakes 

Met de landelijke lockdown en het risiconiveau zeer ernstig blijft gelden dat de intake huisbezoek via (beeld)bellen gehouden worden. 

Na de lock down die ten minste duurt tot 20 april zal het risiconiveau leidend zijn voor de kraamzorg maatregelen, zie onderstaand bericht.  
De brancheorganisatie Bo heeft aanvullende richtlijnen opgesteld, waarbij het risiconiveau bepalend is. Uiteraard zal onze kraamzorgconsulent zich aan de RIVM richtlijnen houden en eventueel een mondneusmasker dragen. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt gevraagd of er COVID-19 klachten in het gezin zijn. Mochten er binnen het gezin klachten zijn zal de intake telefonisch of via beeldbellen gehouden worden, of wordt deze eventueel uitgesteld.

Risiconiveau waakzaam, zorgelijk of ernstig:
intake via (beeld)bellen of intake aan huis

Risiconiveau zeer ernstig:
intake via (beeld)bellen

Gebruik mondmasker

Bij alle handelingen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek waarbij de 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zal de kraamverzorgende in principe een medisch mondmasker dragen. Ook bij de bevalling wordt door de kraamverzorgende een medisch mondneusmasker opgezet. 

 

 

 


Wij helpen je graag met een warm welkom.

Onze pluspunten

Lees verder

Welkom baby's!

Lees verder

Samenwerkingen

Lees verder

Onze cursussen

Lees verder

Onze extra’s

Lees verder

Aanmelden

Lees verder

Werken bij

Lees verder