Home > Kraamzorg > Corona > Kraamzorg op afstand

Kraamzorg op afstand

Corona
Welkom Kraamzorg levert, ook tijdens de coronaperiode, kraamzorg zoals je van ons gewend bent en assisteert bij bevallingen. Alle kraamverzorgenden werken met beschermingsmiddelen, houden 1,5 meter afstand waar mogelijk en zorgen voor extra hygiene maatregelen in alle kraamgezinnen. Aanvullend op deze maatregelen ondersteunen we kraamvrouwen, bij wie een besmetting is geconstateerd of bij besmetting van een gezinslid, op een aangepaste wijze. We geven kraamzorg in huis aangevuld met Zorg op afstand.

Ook gelden tijdens de cononaperiode voor alle gezinnen extra aandachtspunten.
We hopen op je begrip en medewerking. We wensen je ondanks extra voorzorgsmaatregelen een hele fijne kraamtijd. 

Richtlijnen

Welkom Kraamzorg staat in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) genomen worden. Daarnaast neemt Welkom Kraamzorg haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij contact met een van onze medewerkers (kraamzorgconsulent en/of kraamplanning) stellen wij je enkele vragen stellen over corona. Bekijk hier de gestelde vragen. Krijg je of een huisgenoot/gezinslid tijdens het kraambed klachten, informeer altijd direct jouw kraamverzorgende en laat je testen. 

Kraambezoek

Kraambezoek is weer mogelijk tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende. Bij gezinnen met (een verdenking op) Covid-19, dan is kraambezoek niet toegestaan.

De volgende voorwaarden gelden in alle situaties: 

• De bezoeker(s) moet(en) klachtenvrij zijn
• Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen
• De kraamverzorgende mag bepalen of ze in contact wil komen met het kraambezoek. Kraambezoek kan in een aparte kamer ontvangen worden of na de aanwezigheid van de kraamverzorgende.

Zo beschermen we jou, je kindje, jullie gezin en onze kraamverzorgenden. In ons werkgebied volgen we de ontwikkeling van COVID-19 op de voet. We willen graag de continuïteit van zorg en veiligheid van onze kraamverzorgenden blijven garanderen, voor alle kraamgezinnen en hun pasgeboren baby's. Daarom vragen we om je begrip.

Gebruik mondmasker

De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter een medisch mondneusmasker en handschoenen. Eventueel aangevuld met bril en schort. Dit geldt voor alle handelingen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek waarbij de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Ook bij de bevalling wordt door de kraamverzorgende een medisch mondneusmasker opgezet. Eventueel aangevuld met bril en schort. 

Wat als je zelf ziek bent?

Als je kindje net geboren is en je kraamzorg nodig hebt, informeert de afdeling planning telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid. Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Welkom Kraamzorg aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende 3-uurzorg bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals o.a. handschoenen en een mondmasker. Ook vermijden we lichaamscontact. De zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg op afstand.

Zorg op afstand
We bieden Zorg op afstand wanneer we jouw veiligheid of die van onze medewerkers niet meer kunnen garanderen. Met Zorg op afstand kan een kraamgezin toch ondersteund worden in de kraamtijd, soms in huis en soms op afstand. De afstand kan zijn door het vermijden van lichaamscontact of met beschermingsmiddelen aan, maar ook via beeldbellen of achter het raam. Bij het beeldbellen heeft de kraamverzorgende op afgesproken tijdstippen contact met jou. Met een videoconsult kan ze je vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding, zodat jouw privacy is gegarandeerd.

Voorbereiding Zorg op afstand
Ter voorbereiding kun je de instructievideo’s en websitelinks bekijken. Ook zijn enkele belangrijke documenten te downloaden, mocht dat nodig zijn. 

 

Onder het YouTube kanaal van Naviva Kraamzorg vind je instructievideo's die kunnen dienen als hulpmiddel. Gebruik de informatie uit de Kraamwijzer als leidraad en gebruik de video's ter ondersteuning.

De geboortezorg werkt intensief samen om de beste zorg te kunnen blijven leveren, ook in deze tijden. Welkom Kraamzorg heeft een goede samenwerking met Naviva Kraamzorg en daarom verwijzen we je graag naar de mooie en informatieve instructie video’s.

Je ziet o.a. de volgende video’s:  

  • een bedje opmaken
  • in badje doen
  • temperaturen
  • metalen kruiken klaarmaken
  • borstvoeding
  • borstvoedingshoudingen

In sommige video’s wordt verwezen naar een telefoonnummer of speciale hulplijn van Naviva Kraamzorg. Uiteraard kun je voor vragen contact opnemen met het telefoonnummer van Welkom Kraamzorg 0900-2200066.

Borstvoeding

 

Huisbezoek of telefonische intakes 

De kraamzorgconsulent neemt contact met je op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Deze afspraak kan rond de 7e maand van je zwangerschap met een huisbezoek of telefonisch geregeld worden. Bij wijzigingen in de maatregelen zal de kraamzorgconsulent indien nodig het intake gesprek alsnog telefonisch of via beeldbellen houden. 

De kraamzorgconsulent zal zich aan de RIVM richtlijnen houden, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden en eventueel een mondneusmasker dragen. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt gevraagd of er COVID-19 klachten in het gezin zijn. Mochten er binnen het gezin klachten zijn zal de intake telefonisch of via beeldbellen gehouden worden, of wordt deze eventueel uitgesteld. Jouw kraamzorgconsulent informeeert je hierover. 


Wij helpen je graag met een warm welkom.

Onze pluspunten

Lees verder

Welkom baby's!

Lees verder

Samenwerkingen

Lees verder

Onze cursussen

Lees verder

Onze extra’s

Lees verder

Aanmelden

Lees verder

Werken bij

Lees verder