Home > Kraamzorg > Corona > Kraamzorg op afstand

Kraamzorg op afstand

Corona
Welkom Kraamzorg levert, ook tijdens de coronaperiode, kraamzorg zoals je van ons gewend bent en assisteert bij bevallingen. We ondersteunen kraamvrouwen, bij wie een besmetting is geconstateerd of bij besmetting van een gezinslid, op een aangepaste wijze. Zo zijn we in de kraamzorg gestart met Zorg op afstand. Ook gelden tijdens de cononaperiode extra aandachtspunten.
We hopen op je begrip en medewerking. We wensen je ondanks extra voorzorgsmaatregelen een hele fijne kraamtijd. 

Richtlijnen
Welkom Kraamzorg staat in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) genomen worden. Daarnaast neemt Welkom Kraamzorg haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Bij contact met een van onze medewerkers (kraamzorgconsulent en/of kraamplanning) stellen wij je enkele vragen stellen over corona. Bekijk hier de gestelde vragen. Krijg je of een huisgenoot/gezinslid tijdens het kraambed klachten, informeer altijd direct jouw kraamverzorgende en laat je testen. 

Kraambezoek

In de corona periode volgen wij het RIVM advies op over het toestaan van kraamvisite. In samenwerking met BO Geboortezorg, onze brancheorganisatie, is uitgewerkt wat dit betekent voor de kraamzorg. In oktober zijn uitgangspunten uitgewerkt waarbij coronamaatregelen per risiconiveau zijn uitgewerkt. Bekijk hier het corona dashboard van de Rijksoverheid voor het actuele risiconiveau in jouw regio. 

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor gezinnen met (een verdenking op) Covid-19 blijven onveranderd. Kraambezoek is niet toegestaan.

Voor kraamgezinnen waar geen (verdenking op) Covid-19 is geldt dat afhankelijk van het risicogebied kraambezoek al dan niet mogelijk is. 
Ons advies is dat de kraamvisite komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is, ter bescherming van het kraamgezin en onze kraamverzorgenden.

Waakzaam:
Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk dat er maximaal drie bezoekers tijdens de kraamweek op visite komen. 

Zorgelijk: 
Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk dat één vaste bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt. 

Ernstig:
Mocht je wel kraamvisite willen ontvangen, dan is het mogelijk dat één vaste bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt.

Zeer ernstig:
Kraambezoek is niet toegestaan.

De volgende voorwaarden gelden in alle situaties: 

• 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
• De bezoeker(s) moet(en) klachtenvrij zijn
• Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen

Zo beschermen we jou, je kindje, jullie gezin en onze kraamverzorgenden. In ons werkgebied volgen we de ontwikkeling van COVID-19 op de voet. We willen graag de continuïteit van zorg en veiligheid van onze kraamverzorgenden blijven garanderen, voor alle kraamgezinnen en hun pasgeboren baby's. Daarom vragen we om je begrip.

Gebruik mondmasker

Bij alle handelingen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek waarbij de 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zal de kraamverzorgende in principe een medisch mondmasker dragen. Ook bij de bevalling wordt door de kraamverzorgende een medisch mondneusmasker opgezet. 

Wat als je zelf ziek bent?
Als je kindje net geboren is en je kraamzorg nodig hebt, informeert de afdeling planning telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid. Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Welkom Kraamzorg aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende 3-uurzorg bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals o.a. handschoenen en een mondmasker. Ook vermijden we lichaamscontact. De zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg op afstand.

Zorg op afstand
We bieden Zorg op afstand wanneer we jouw veiligheid of die van onze medewerkers niet meer kunnen garanderen. Met Zorg op afstand kan een kraamgezin toch ondersteund worden in de kraamtijd, soms in huis en soms op afstand. De afstand kan zijn door het vermijden van lichaamscontact of met beschermingsmiddelen aan, maar ook via beeldbellen of achter het raam. Bij het beeldbellen heeft de kraamverzorgende op afgesproken tijdstippen contact met jou. Met een videoconsult kan ze je vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding, zodat jouw privacy is gegarandeerd.

Voorbereiding Zorg op afstand
Ter voorbereiding kun je de instructievideo’s en websitelinks bekijken. Ook zijn enkele belangrijke documenten te downloaden, mocht dat nodig zijn. 

 

Onder het YouTube kanaal van Naviva Kraamzorg vind je instructievideo's die kunnen dienen als hulpmiddel. Gebruik de informatie uit de Kraamwijzer als leidraad en gebruik de video's ter ondersteuning.

De geboortezorg werkt intensief samen om de beste zorg te kunnen blijven leveren, ook in deze tijden. Welkom Kraamzorg heeft een goede samenwerking met Naviva Kraamzorg en daarom verwijzen we je graag naar de mooie en informatieve instructie video’s.

Je ziet o.a. de volgende video’s:  

  • een bedje opmaken
  • in badje doen
  • temperaturen
  • metalen kruiken klaarmaken
  • borstvoeding
  • borstvoedingshoudingen

In sommige video’s wordt verwezen naar een telefoonnummer of speciale hulplijn van Naviva Kraamzorg. Uiteraard kun je voor vragen contact opnemen met het telefoonnummer van Welkom Kraamzorg 0900-2200066.

Borstvoeding

 

Huisbezoek of telefonische intakes 

De regering geeft in haar maatregelen nav persconferentie van 13 oktober het dringende advies zo weinig mogelijk te reizen en thuis te blijven, maar het blijft mogelijk om een intake aan huis te doen. De brancheorganisatie Bo heeft aanvullende richtlijnen opgesteld, waarbij het risiconiveau bepalend is. Uiteraard zal onze kraamzorgconsulent zich aan de RIVM richtlijnen houden en eventueel een mondneusmasker dragen. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt gevraagd of er COVID-19 klachten in het gezin zijn. Mochten er binnen het gezin klachten zijn zal de intake telefonisch of via beeldbellen gehouden worden, of wordt deze eventueel uitgesteld.

Risiconiveau waakzaam, zorgelijk of ernstig:
intake via (beeld)bellen of intake aan huis

Risiconiveau zeer ernstig:
intake via (beeld)bellen


Wij helpen je graag met een warm welkom.

Onze pluspunten

Lees verder

Welkom baby's!

Lees verder

Samenwerkingen

Lees verder

Onze cursussen

Lees verder

Onze extra’s

Lees verder

Aanmelden

Klik hier

Werken bij

Lees verder